Definícia armatúry

Armatúra - čo je to? Typy príslušenstva

V stavebných textoch sa často nachádza termín "armatúra". Slovo je cudzí a zmysluplný obsah môže spôsobiť zmätok u ľudí, ktorí nemajú dostatok vedomostí o špecifikách svojej aplikácie.

Koncepcia odvetvia "armatúra" sa dá rozdeliť na dve veľké skupiny hodnôt - štrukturálne a technologické.

Prvý sa používa pri výrobe stavebných konštrukcií. Železobetón sa líši od jednoduchého monolitu pomocou tyčí, sietí alebo rámov snímajúcich zaťaženie.

Ventily inštalované na potrubiach rozdeľujú a regulujú tok kvapaliny vo vodovodných a kanalizačných sieťach. Tieto pojmy spája funkčný účel. Armatúra je to, čo predstavuje pracovnú časť spoločného systému.

Betónové konštrukcie sú hlavným typom stavebných výrobkov. Betón sa niekedy nazýva umelým kameňom. Má vynikajúcu odolnosť proti stlačeniu, ale relatívne ľahko sa pretrhne pri natiahnutí a ohnutí. Táto nevýhoda sa eliminuje vystužením betónového masívu materiálmi schopnými absorbovať ťahové zaťaženie bez straty pevnosti. Postupný rozvoj priemyslu stavebných materiálov rozšíril ponuku výziev. Okrem tradičnej ocele zahŕňal aj výrobky vyrobené z polymérov, čo je kompozitná výstuž. Vzhľad nových materiálov umožňuje lepšie zohľadniť výkonové charakteristiky výrobkov.

Normy pre vystuženie konštrukcie

Používanie materiálov a výrobkov na stavbu budov a stavieb je prísne regulované. Bezpečná prevádzka si vyžaduje dodržiavanie noriem vypracovaných vedúcimi odborníkmi a schválených na úrovni legislatívy. Oceľová výstuž musí byť v súlade s normou GOST 10884-94, ktorá upravuje fyzikálne a technické parametre materiálu. Kompozit spĺňa požiadavky GOST 31938-2012. Oceľové armatúry vstupujúce na trh spravidla spĺňajú špecifikácie, pretože majú dobre zavedenú výrobnú základňu a technologickú kultúru. Bohužiaľ, prvky vyrobené z polymérov môžu mať širokú škálu spotrebiteľských vlastností, čo si vyžaduje dôkladnú pozornosť k zakúpeným výrobkom. V tomto prípade je potrebné dať prednosť podnikom, ktoré im poskytujú plné charakteristiky.

Oceľ, z ktorej je vyrobená výstuž (GOST 10884-94), je uhlíkatá a nízko legovaná. Na zlepšenie priľnavosti k betónovému telesu môžu mať tyče periodický profil, ktorého parametre sú tiež špecifikované v štátnom štandarde. Tento typ výstuže je najbežnejší a dobre študovaný. Oceľová výstuž je tradičným typom výstužného materiálu. Betón vystužený oceľovými tyčami, rámami a sieťami sa nazýva železobetón. Z nej sú vytvorené takmer všetky stavebné konštrukcie, od základov až po podlahové panely a nosné prvky stavebných rámov. Továrne vyrábajú širokú škálu železobetónových konštrukcií na rôzne účely. V súčasnej dobe stále viac a viac populárne získava vo výškovej budove, v ktorej väčšinu prvkov budovy sú vyrobené v konštrukčnej polohe naliatím betónu do debnenia podľa pomocou výstužné. V prípade, že továrni na základné prvky spôsobu lepenia je zváracie elektródy, pri výrobe na mieste obvykle používa výstuž viazací drôt. Okrem vystuženia pravidelného profilu sa používajú aj hladké tyče. Pevnosť priľnavosti k betónu alebo maltám je výrazne nižšia, avšak v niektorých prípadoch je opodstatnené použitie hladkej valcovanej výstuže.

Kompozitná výstuž pre betón

Moderná konštrukcia sa rozvíja smerom k väčšej architektonickej výraznosti a nižším nákladom. Vystuženie z polymérov vám umožní dosiahnuť to najefektívnejšie. Dôležitou výhodou polymérov v porovnaní s kovom je výrazne menšia váha a odolnosť voči korózii. Patria medzi ne čadičové plasty, uhlíkové plasty, výstuž zo sklenených vlákien.

1

Pevnostné charakteristiky polymérnej výstuže zvyčajne prevyšujú schopnosti ocele. Rovnako ako oceľ, kompozitná výstuž môže byť pravidelným a trvalým profilom. Avšak jeho práca pod záťažou má svoje vlastné zvláštnosti. Na rozdiel od ocele nemá výstuž zo sklenených vlákien žiadnu tekutosť a keď sa dosiahne maximálne prípustné zaťaženie, prvok sa okamžite zničí.

Oceľ versus kompozit: čo si vybrať?

Povaha betonárske práce naznačuje možnosť vlhkosti k ventilu v priebehu otváracej trhliny v článkoch pracujúcich v ohýbanie a naťahovanie. To samozrejme zvyšuje riziko straty pevnosti a znižuje životnosť konštrukcií. Pri betónovaní alebo murivo v zime oceľ prechádza agresívnemu pôsobeniu mrazu prísad, ktoré tiež vytvára nebezpečenstvo zníženia výkonu. Polymérne materiály umožňujú vyhnúť sa negatívnemu vplyvu korózie na nosné prvky budov a konštrukcií. Umožňujú to syntetické tvarovky. Avšak kompozity majú najhoršiu požiarnu odolnosť a rýchlejšie strácajú tepelnú odolnosť. Nižšia hmotnosť výstuže z kompozitov je atraktívna vlastnosť pre individuálnu a nízku výstavbu, spravidla bez mechanizmov na zaťaženie. Zníženie nákladov na dopravu a pohyb na stavenisku môže predstavovať hmatateľnú sumu.

Rozsah použitia ventilov na potrubiach je veľmi rozsiahly. Používa sa všade, od sietí s malým priemerom v súkromnom sektore až po masívne priemyselné výrobky. Potrubné armatúry v distribučných sieťach musia spĺňať vysoké požiadavky na bezpečné a bezporuchové prevádzky. Tieto prvky siete, ktoré spájajú konfliktné požiadavky, môžu byť veľmi zložité. Napríklad uzatváracie ventily musia odolávať hydrodynamickému nárazu, ktorý dosahuje významné hodnoty pre veľké priemery potrubí. Preto sa najvhodnejším materiálom zvyčajne považujú neželezné kovy, ako je napríklad meď a bronz, ktoré umožňujú vyrábať frézované a odlievané výrobky rôznej zložitosti. Avšak, majú vysoké náklady a nízku pevnosť. Preto sa ako materiály, z ktorých sa vyrába výstuž, používajú oceľ, liatina a polyméry. Výrobca zaručuje prevádzkové parametre výrobkov, ktoré umožňujú informovanú voľbu materiálu.

Polyméry v sanitárnych sieťach

Rozširovanie plastových rúrok vyvolalo vzhľad výstuže z plastu alebo značné množstvo plastových komponentov. Sú najpopulárnejšie v komunálnom sektore av súkromnom sektore. Nepochybná výhoda, ktorú má takáto armáda, je menšia váha a absencia korózie rúrok a sieťových prvkov. Rúry z polymérov môžu mať prakticky neobmedzenú dĺžku, na rozdiel od štandardných veľkostí kovu. Sú ľahko prepojené rôznymi spôsobmi.

Zváranie polymérov je menej časovo náročné a protipožiarne v porovnaní so zváraním kovov. Popri nedostatku korózie, polymérne rúrky a tvarovky nepodliehajú akumuláciu tepla vody a zrážanie sietí, ktoré môžu viesť k prerastaniu vnútorného priestoru a znižuje efektívne priemer. Uzavieracie ventily, rozvody a iné sú inštalované na potrubiach pomocou metód používaných pre potrubné spoje.

Definícia armatúry

1) Zariadenia a časti - ventily, ventily, spínače atď., Ktoré nie sú súčasťou systému

zloženie hlavného zariadenia, ale zabezpečenie jeho normálnej prevádzky.

2) Oceľový rám, zvárané pletivo, kovové tyče v železobetóne

štruktúry, ktoré odolávajú strečingu.

1. Sobir. Pomocné zariadenia a časti potrebné na prevádzku hlavného zariadenia. A. Potrubie, elektrické, pec.

2. Oceľový rám železobetónových konštrukcií (špeciálne).

súbor pomocných, zvyčajne štandardných zariadení a častí, ktoré nie sú súčasťou hlavných častí stroja, štruktúry, štruktúry a zabezpečenia ich správneho fungovania.

Existujú typy ventilov: A. potrubie (pre vodu, paru, plyn, palivo, potom.

Vysvetľujúci slovník pomáha rozvíjať kompetentné reči a vyhnúť sa otravným chybám pri používaní ruských slov. Naša databáza vysvetľujúcich slovníkov ruského jazyka je bezplatná a bude sa naďalej vyvíjať. Okrem samotnej interpretácie slov, v vysvetľujúcom slovníku sa nachádzajú príklady použitia slov, ako aj interpretácia významu mnohých hodnotných slov.

Copywriter, študent, školák alebo novinár - každý, kto potrebuje inteligentne používať ruský jazyk, tu nájde veľa užitočných informácií.

Čo potrebujem vedieť o označení a typoch príslušenstva?

Konštrukcia akejkoľvek budovy, s výnimkou malých architektonických foriem, sa nevykonáva bez použitia výstuže.

Vystužovanie ocele vykonáva mnoho úloh, z ktorých hlavnou je pomoc pri tvorbe železobetónových konštrukcií. Uvoľňuje sa vo veľkom počte variantov. Klasifikácia vystuženia znamená rozdelenie na rôzne typy, ktoré sú určené na rôzne, niekedy priamo opačné požiadavky.

Oceľová konštrukcia pre stavebné rámy

V tomto článku zvážime, aké sú triedy výstuže, aké sú, ako určiť správnu triedu vystuženia atď.

Malo by byť zrejmé, že používanie armatúry, triedy a jej odrôd - sféra je pomerne široká. Aplikovať na rôzne úlohy, vrátane nielen stavby.

Hlavný smer - montáž nosných kostrov železobetónových konštrukcií. Samotnou podstatou železobetónových konštrukcií je kombinácia výstužných klietok a monolitického betónu.

Bez vnútornej kovovej tyče sa betón rýchlo popraskal a zrútil. Ak je v ňom kotvová armáda, všetko sa zmení.

Prečítajte si tiež: preskúmanie posilnenia sklolaminátu, zoznam klady a zápory, rozsah.

Pevnosť železobetónových konštrukcií je niekoľkonásobne vyššia, môžu sa umiestniť do polohy s všestranným nasmerovaným zaťažením atď.

Aj vystužená oceľ a vystuženie, ktoré sa z nej vyrobia, sa používajú, keď je potrebné vykonať akékoľvek vážne montážne práce, opraviť niečo alebo ich upevniť v jednej polohe.

Použité stavebné prvky v iných, konkrétnejších účeloch.

Stavebná sféra je obrovská, je ľahké sa zameniť aj profesionálom. Veľké množstvo úloh si vyžaduje veľké množstvo rôznych štruktúr a účelov materiálov a stavebné prvky nie sú výnimkou.

Klasifikácia výstuže bola vynájdená len pre každý možný zjednodušenie a harmonizácia procesy.

Trieda výstuže alebo trieda vystužujúcej ocele je špeciálne označenie, tzv. Značenie, ktoré označuje konečnú pevnosť tyče, jeho prípustné rozmery, definíciu úloh atď.

Tabuľka tried výstuže nám umožňuje orientovať sa vo všetkej odrode, ktorú nám ponúka stavebné vybavenie.

Táto tabuľka je veľmi jednoduchá a obsahuje niekoľko stĺpcov. Pri prvom označovaní a ďalej špecifikovať jeho parametre:

  • hmotnosti;
  • obmedzujúce priemery;
  • odolávať zaťaženiu a odporu;
  • možnosť alebo nemožnosť vybudovať vo svojom zložení namáhavé železobetónové konštrukcie atď.
  • predĺženie;
  • dĺžka tyče.

Tabuľka tried výstuže

Tabuľka je krátka a rozšírená. Veľká vzorová tabuľka môže obsahovať veľa parametrov, pre obyčajných ľudí úplne neznáme, skrátená tabuľka obsahuje len minimálne potrebné informácie.

Oceľové tyče a tyče sú rozdelené do špecifických tried, každý má svoje vlastné označenie. Existujú staré a nové označenia.

V civilnej a priemyselnej stavbe sa používa zosilnenie:

Prvým je tzv. Staré označenie. Je založená na starom GOST, ktorý sa používal v sovietskych časoch. Teraz sa stavitelia od neho postupne odkláňajú, berúc ako základ nové značky.

Prečítajte si tiež: čo sa pripisuje fontáne a prečo je to potrebné?

Okrem toho medzi nimi prakticky neexistujú žiadne rozdiely okrem názvu. Zvážte špecifické rozdiely medzi triedami.

Prvé dve vzorky - montážne armatúry. Ako pravdepodobne už viete, prúty majú iný profil, od hladkého až po vlnitej alebo srpovitú.

Hladký profil je určený len pre nenosné vystuženie určené pre inštalačné práce. Inštalácia v nosných konštrukciách je zakázaná. Nemajú dostatok sily a neprítomnosť faziet zhoršuje priľnavosť k betónu.

Výztuž A3 s drážkovaným profilom

Výrobky prvej triedy majú priemer 6 až 40 mm a hladký profil. Výrobky druhej triedy sa vyrábajú s vlnitým profilom s priemerom od 10 do 80 mm av niektorých prípadoch ešte viac.

Armatúra A3 a vyššie sa vyrába s vlnitým profilom. Je to trieda A3, ktorá je považovaná za najpopulárnejšiu.

Tyče A3 majú jedinečnú kombináciu pevnosti, odolnosti proti stresu a tiež majú vlnitý profil. Výstužná oceľ triedy A3 je odolná a veľmi trvanlivá, je viac než dostatočná na pokrytie väčšiny stavebných úloh.

Náklady na vystuženie A3 nie sú príliš vysoké, na rozdiel od špičkových modelov, ktoré tiež dobre vystupujú proti ostatným. Rozsah pracovných priemerov je 8-40 mm.

Na rozdiel od armatúry A3 môže trieda A4 odolávať väčšiemu zaťaženiu a lepšie sa vyrovná s úlohou kostry pri silne namáhaných štruktúrach, napríklad pri zakladaní domu.

Triedy A5 a A6 v stavebnom inžinierstve nenašli žiadosť. Pre neho sú príliš drahé, ak sa dá povedať. Limit ich výkonu presahuje všetky možné požiadavky a normy v stavebnom inžinierstve.

Kupujú ich pre odvetvie, kde je potrebné postaviť najsilnejšie podporné štruktúry veľkých projektov, ako sú obrovské dielne, zariadenia odolávajúce veľkému množstvu ťažkých zariadení atď.

Pre výrobu tyčiniek všetky stupne v súčasnej dobe používajú betonárska oceľ 3-5SP pokiaľ znamená štandardné vzorky uhlíka a 25G2S 35GS alebo v prípade potreby Legovaná oceľ

Už sme skúmali hlavné typy kovania ako aj tabuľku tried. Rozdiely medzi nimi však tu neskončia. Existujú ďalšie značky označujúce určité vlastnosti konkrétnej tyče.

Napríklad záznam typu A3K je definícia výstužnej tyče triedy A3 s dodatočnou ochranou proti korózii. Pridaním značky "K" sa rozumie, že oceľ je ošetrená špeciálnymi zlúčeninami, bude odolná, nebude prinajmenšom po prvýkrát spôsobovať koróziu, ale bude vás stáť viac.

Odolný voči koróznym ventilom A4 na sklade

Pridanie písmena "C" znamená, že výstuž je ľahko zváraná. Je ľahké rozlíšiť záznam, len sa pozrite na posledné písmeno v skratke. Napríklad ventily triedy A500C, typická vzorka zváraných stavebných tyčí.

Tu treba pochopiť, že nie každá trieda takýchto výstužných výrobkov je ľahko spojená s inými kovmi zváraním. V niektorých situáciách nedochádza k zváraniu ocele dobre, a nie vždy takéto úlohy čelia.

Spárovanie väčšiny výstužných rámov sa znižuje na spojenie tyčí s drôtom alebo spojkami. Pri zváraní je priradená sekundárna úloha.

To však neznamená, že môžete robiť bez zváraných výrobkov, pre ktoré prišli s ďalšou podtriedou, určenou okrem iného na pohodlné zváranie s inými kovovými konštrukciami.

Existujú ďalšie, menej populárne prvky skratky, ale nebudeme ich brať do úvahy. Kompletná tabuľka tried pomôže záujemcom.

2.2 Klasifikácia tvaroviek (video)

Existuje aj koncepcia, uzatváracie alebo potrubné armatúry. Ide o samostatný typ zariadenia používaného v inštalácii. Má svoje vlastné triedy vrátane najdôležitejších - triedy tesnosti.

Trieda tesnosti ovplyvňuje, ako dobre funguje jednotka v potrubí. Bez tesnosti nie je možné zostaviť bežné potrubie, preto sa venuje vážna pozornosť indikátoru tesnosti.

Tiež je potrebné vedieť len to, že úroveň tesnosti lokality je uvedená vo svojich charakteristikách, ktoré je možné vidieť pri nákupe.

Každá vystužená konštrukcia budovy, tak či onak, pozostáva z výstuže. Aby sa nestratili v typoch konštrukcií a ich rámcoch, je žiaduce, aby boli tyče viditeľné oko, aspoň ich hlavné charakteristiky.

Príklad hladkej výstuže triedy A1

Táto zručnosť vám pomôže v budúcnosti. Okrem toho nie je také ťažké ju rozvíjať. Stavebná armatúra sa veľmi líši od priemyselnej a tyče prvej triedy s rozdielom v profile sú úplne rozpoznané bez ťažkostí.

Všetko, čo sa od vás vyžaduje, je zapamätať si niekoľko pravidiel a potom ich postupovať vždy, keď budete musieť rozpoznať, čo je za výrobkami.

Najprv sa pozrite na profil tyče. Hladký profil je vždy prvý, zriedka druhá trieda. Výrobky tretej a vyššiej triedy s hladkým profilom sa vôbec nevyrábajú. Zodpovedajúcim spôsobom je zvlnený profil dôkazom toho, že máte kotvu triedy A3 alebo vyššej.

Potom sa pozrieme na priemer, hmotnosť a dĺžku. Vzorky triedy A3 a A4 majú podobný priemer, ale ten je spravidla väčší, vyrobený z kvalitnejšej ocele.

Priemyselné výrobky triedy A5 a A6 sa dajú ľahšie určiť, keď ste ich už videli. Ale vo všeobecnosti a možno ho opísať ako zväčšený oceľový valcovací produkt s dlhou dĺžkou a zväčšeným polomerom alebo kruhovým profilom.

Po naučení týchto jednoduchých pravidiel sa naučíte rozlíšiť jednu triedu od druhej, bez toho, aby ste zahrnuli dokumentáciu. Všetko ostatné príde so skúsenosťami.

Na posilnenie základov pre výstavbu staviteľov vidieckeho domu odporúča kúpiť výstuže v "Steel-Pro9raquo ;. Predávame za najlepšiu cenu s dodaním. Príkaz vydaný rýchlo, manažéri môžu vidieť, že sú kompetentné. Odporúčam

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

+ 15 = 23